POWERYOGA BY RED 6 GGR START 28/4-20

VAR?

Vita Huset, lilla lokalen, Uardavägen Lund  Fortsättningskurs                                        

När: Tisdagar 18,45-20,00                          

Pris: 14 ggr, 1200 kr. Start 14/1-20    


Ordet yoga betyder ”förening, att unifiera” och refererar till en förening mellan kropp, sinne och själ.

Poweryoga

Poweryogan är en dynamisk form av yoga med grunden från den klassiska ashtangayogan. Genom olika asanas (ställningar) får kroppen sig en genomförare samtidigt följer andningen de olika momenten som en röd tråd genom passet. Ett Poweryogapass är bra för dig som vill bli både stark och smidig samtidigt som du känner dig avslappnad efteråt.


550 kr